Olověné akumulátory – PB akumulátory (gelové)

Zakladní Informace pro 12V akumulátor(6 článkový):

 • Napětí jednoho článku: 2V
 • Nabitý stav akumulátoru na prázdno: 12,6–12,8 V
 • Vybitý stav akumulátoru na prázdno: 11,8–12 V
 • Napění, při kterém se musí přestat s vybíjením: 10,5 V -při poklesu napětí pod tuto hodnotu dochází k nezvratnému ničení akumulátoru a to z důvodu sulfatace elektrod.
 • Věci, které by měly být uvedeny na akumulátoru:
 • Nabíjecí proud = INITIAL CURRENT” – příklad: INITIAL CURRENT: LESS THAN 0,3 A
 • Konzervační napětí (udržovací) = STANDBY USE – příklad: 13,6-13,8 V
 • Nabíjecí napětí nesmí překročit hodnotu: 14,9 V

Příklad: u baterie 12 V/1.2 Ah je nabíjecí proud určen “INITIAL CURRENT: LESS THAN 0,3A“, což tedy znamená, že nabíjecí proud má být menší než 0,3 A. (Nabíjecí proudy jsou nízké z důvodů hermetického uzavření akumulátoru, kvůli tomu nemohou plyny vzniklé nabíjením odcházet a opět by docházelo k sulfataci elektrod)

 • STANDBY USE = Udržovací napětí” – příklad: 13,6-13,8 V

(napětí, na které může být baterie stále připojena) někdy také značeno jako “FLOAT

 • Nabíjecí napětí nesmí překročit hodnotu 14,9 V (při překročení opět dochází k nezvratným změnám v akumulátoru)
 • Jak nabíjet? nabíjet by se mělo zdrojem konstantního napětí a s proudovým omezením na maximalní dovolený nabíjecí proud. příklad(12V/1.2Ah): maximální nabíjecí napětí značeno “CYCLE USE” 14,9 V a maximální nabíjecí proud značen “IMITIAL CURRENT: LESS THAN 0,3 A”
 • všechny důležité data by měly být poskytnuty vyrobcem a většinou si je můžeme opatřit na internetu a to v podobě DataSheet.

Ukázka z datasheetu akumulátoru:

Olověné akumulátory – PB akumulátory (gelové)

Z datasheet o akumulátoru lze vyčíst různé věci, jako je to, že akumulátor je schopný dodat až 18A po dobu 5 sekund (max. discharge current-maximální vybíjecí proud), jak je závislá kapacita akumulátoru na teplotě a další…

Zde ještě příklad charakteristiky, ve které si můžeme najít, jak dlouho dokáže akumulator dodávat určitý proud a jak bude klesat napětí v čase.

Informace čerpány z:

http://www.mo-na-ko.net/ruzne_acupack.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Olov%C4%9Bn%C3%BD_akumul%C3%A1tor

Záloha dvou odkazů, kdyby jejich weby zanikly -> Download