Peavey Valveking 112 – Oprava

Závada: nehraje -> kontrolka svítí, Lampy svítí, zvuk nejde.

Vyměna pojistky uvnitř komba. Vše funguje dále.