Přichytávání okna při přesunutí na jinou obrazovku

Jelikož používám na počítači dvě a více obrazovek, tak jednoho dne najdenou začalo zlobit okno, které jsem chtěl přesunout na levou obrazovku. Zastavilo se o okraj obrazovky a snažilo se připonout k okraji. Při tomto již nešlo dále okno přesunout na vedlejší obrazovku.

Řešení je zapnout položku „Zabránit automatickému uspořádávání oken při přesunutí na okraj obrazovky“.