- www.kazdodennizivot.cz - https://kazdodennizivot.cz -

Peavey Valveking 112 – Oprava

Závada: nehraje -> kontrolka svítí, Lampy svítí, zvuk nejde.

Vyměna pojistky uvnitř komba. Vše funguje dále.

[1] [2] [3] [4]